Ds. P.J. Dorsman - Lukas 02 vs 8-12 En de engel zeide tot hen; Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal