Ds. P.J. Dorsman - Johannes (3) 1 vs 2 - Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart