Ds. P.J. Dorsman - Job 16 vers 22 (nieuwjaar) Want weinige jaren in getal zullen er nog aankomen