Ds. P.J. Dorsman - Hand. 16 vs 31-32 En zij zeiden; Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis