Ds. P.J. Dorsman - Amos 8 vs 11-12 (dankdag) Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden