Ds. P.J. Dorsman - (.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB - Ezra 8 vers 21-23 (biddag) Alzo vastten wij; en verzochten zulks van onzen God; en Hij liet zich van ons verbidden