Ds. K. Veldman - Vriezenveen - Serie over het leven van David - Samuel (2) 16 vs 05-13 Aldus nu zeide Simei in zijn vloeken; Ga uit, ga uit, gij, man des bloeds, en gij, Belials man