Ds. K. Veldman - Selectie - Zendbrieven der apostelen - Rom. 03 vs 19-23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods