Ds. K. Veldman - Harskamp periode 2002 - 2006 (op uitnodiging) - Korinthe (1) 11 vs 3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus