Ds. K. Veldman - Harskamp 2000 - Rom. 10 vs 10 - Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid