Ds. K. Veldman - Harskamp 2000 - Joh. 03 vs 3 - Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien