Ds. K. Veldman - Harskamp 2000 - 1 Petr. 4 v 2-3 (Oudjaar) Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven