Ds. K. Veldman - Harskamp - Verklaring Ned. Geloofsbelijdenis - N.G.B. artikel 25-26 Christus de vervulling van de wet, en onze enige Voorspraak