Ds. K. Veldman - Harskamp - Verklaring Ned. Geloofsbelijdenis - N.G.B. artikel 22 - De rechtvaardiging door het geloof in Christus