Ds. K. Veldman - Harskamp - Verklaring Ned. Geloofsbelijdenis - N.G.B. artikel 14 - Van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed