Ds. K. Veldman - Harskamp - Verklaring Ned. Geloofsbelijdenis - N.G.B. artikel 12 - Van de schepping aller dingen en met name der engelen