Ds. K. Veldman - Harskamp - Verklaring Ned. Geloofsbelijdenis - N.G.B. artikel 06-07 - Het onderscheid tussen de canonieke en de apocriefe boeken