Ds. K. Veldman - Harskamp - Serie over het boek Samuel - 2 Sam. 09 vs 13 (Bed. HA) - Alzo woonde Mefiboseth te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel