Ds. K. Veldman - Harskamp - Serie over het boek Jozua - Jozua 07 - Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn, tenzij gij den ban uit het midden van ulieden verdelgt