Ds. K. Veldman - Canada Ontario 2014 - 2019 NL - BBL over het Bijbelboek Esther - 2017-08-24 BBL over Esther 5 - Ahasveros reikt Esther den gouden scepter toe