Ds. K. Veldman - (.) KV Canada, Ingersoll 2023 - (2023-12-06 Ingersoll CA) Psalm 91 - Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen