Ds. K. Veldman - (.) KV Canada, Ingersoll 2023 - (2023-04-11 Ingersoll CA) Psalm 70 - Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken