Ds. Joh. vd Poel - Gelegenheidsredenen - Klaagl. 3 vs 22 - Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben