Ds. J.P. Paauwe - H.C. Het gebed des Heeren (gedeelte)