Ds. J.J. Roodsant - Zacharia 12 vers 10 - Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden