Ds. J.J. Roodsant - Romeinen 8 vers 9b - Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe