Ds. J.J. Roodsant - Psalm 143 vers 2 - En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn