Ds. J.J. Roodsant - Psalm 072 vers 12 - Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft