Ds. J.J. Roodsant - Openb. 03 vers 1-4 Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood