Ds. J.J. Roodsant - Micha 7 vs 7 Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen