Ds. J.J. Roodsant - Mattheus 22 vs 12 - En zeide tot hem; Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende. En hij verstomde