Ds. J.J. Roodsant - Markus 16 vers 9 - En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena