Ds. J.J. Roodsant - Lukas 02 vers 4-7 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude