Ds. J.J. Roodsant - Korinthe (1) 16 vers 22-24 - Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking