Ds. J.J. Roodsant - Johannes 21 vers 17 - Hij zeide tot hem ten derden maal; Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief