Ds. J.J. Roodsant - Johannes 20 vers 16 - Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem; Rabbouni, hetwelk is gezegd; Meester