Ds. J.J. Roodsant - Jesaja 63 vers 14 - Gelijk een beest, dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des HEEREN rust gegeven