Ds. J.J. Roodsant - Jesaja 60 vers 20b - Want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen