Ds. J.J. Roodsant - Jesaja 25 vers 9 - En men zal te dien dage zeggen; Ziet, Deze is onze God