Ds. J.J. Roodsant - Jakobus 4 vs 14 - Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven. Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt