Ds. J.J. Roodsant - Hand. 16 vs 30-31 Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis