Ds. J.J. Roodsant - Hand. 02 vers 21 - En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden