Ds. J.J. Roodsant - Gen. 49 vs 8a - Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden