Ds. J.J. Roodsant - (2001-06-28 Oldebroek) Matth. 9 vs 20-22 En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan