Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - Jesaja 53 vers 5 - Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem