Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - Jesaja 25 vers 9 - En men zal te dien dage zeggen; Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE