Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2018-06-24 Gameren) Spreuken 8 vers 35 - Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE