Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2017-12-25 Lekkerkerk) Mattheus 1 vers 21b - En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden