Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2017-11-05 Den Haag) Johannes 17 vers 3 - En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt