Ds. J.J. Roodsant - (.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018 - (2016-11-06 Den Haag) Psalm 1 vers 6 - Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan